Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

U bevindt zich hier: 

>> Verzekering aanvragen 

  |  

Execution only

  |  

Sitemap

  |  

Disclaimer

  |  

Contact

  |

Digitale premie indicatie Maatwerk BTA

 

Indien u niet in aanmerking komt voor de Basis BTA verzekering kunt u gebruik maken van het Maatwerk product. Met dit formulier vraagt u een premie indicatie Maatwerk BTA bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan namens de vereniging of Stichting.

Dit volledig ingevulde digitaal vragenformulier zal na ontvangst worden beoordeeld door een acceptant waarna u een premie indicatie ontvangt. U dient rekening te houden met ongeveer 10 werkdagen.

 

Gegevens kandidaat-verzekerde
Naam van Organisatie *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Plaats van de statutaire zetel *
Wanneer is de organisatie feitelijk begonnen? *
Activiteiten *
Gegevens contactpersoon
Naam *
Functie/ titel *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
Cijfers over het afgelopen boekjaar
Balanstotaal *
Eigen vermogen *
Schulden op korte termijn *
Vorderingen op korte termijn *
Exploitatieresultaat *
Informatievragen
Valt de organisatie onder de werking van de Wet op de Vennootschapsbelasting?
Is in het verleden rechtstreeks of indirect via de organisatie tegen één of meer bestuursleden/leden van de Raad van Toezicht enige claim tot schadevergoeding ingesteld, betrekking hebbend op hun hoedanigheid van bestuurder/lid van de Raad van Toezicht?
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden
.
Zijn er omstandigheden bekend, die aanleiding zouden kunnen geven tot een claim onder een dergelijke verzekering?
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden