Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

U bevindt zich hier: 

>> Verzekering aanvragen 

  |  

Execution only

  |  

Sitemap

  |  

Disclaimer

  |  

Contact

  |

Digitale premie indicatie Maatwerk BCA

 

Indien u niet in aanmerking komt voor de Basis BCA verzekering kunt u gebruik maken van het Maatwerk product. Met dit formulier vraagt u een premie indicatie Maatwerk BCA bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan namens de Besloten Vennootschap.

Dit volledig ingevulde digitaal vragenformulier zal na ontvangst worden beoordeeld door een acceptant waarna u een premie indicatie ontvangt. U moet rekening houden met ongeveer 10 werkdagen.

 

Gegevens kandidaat-verzekerde
Naam van het bedrijf *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
Plaats van de statutaire zetel *
Wanneer is de onderneming feitelijk begonnen? *
Bedrijfsactiviteiten *
Gegevens contactpersoon
Naam *
Functie/ titel *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
Geconsolideerde cijfers over het afgelopen boekjaar
Balanstotaal *
Eigen vermogen *
Netto jaaromzet *
Bedrijfsresultaat *
Winst na belasting *
Informatievragen
Structuur van de onderneming/groep *
Aantal werknemers *
Opgave van alle aandeelhouders en/of certificaathouders met vermelding van het percentage waarmee in het aandelenkapitaal wordt deelgenomen. *
Is in het verleden rechtstreeks of indirect via het bedrijf tegen één of meer bestuurders of commissarissen enige claim tot schadevergoeding ingesteld, betrekking hebbend op hun hoedanigheid van bestuurder of commissaris?
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden