Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

U bevindt zich hier: 

>> Verzekering aanvragen 

  |  

Execution only

  |  

Sitemap

  |  

Disclaimer

  |  

Contact

  |

Digitale aanvraag VVE polis

 

Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor Verenigingen van Appartementseigenaren (VVE)

Met dit formulier vraagt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan namens de VVE, hierna te noemen: verzekeringnemer.

Dit digitale vragenformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden [61 KB] van toepassing. De polis wordt opgemaakt onder voorbehoud van acceptatie.

 

* Indien uw de antwoorden anders zijn dan met * aangegeven is de VVE Polis niet mogelijk. 

 

Ingangsdatum verzekering *
1 Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland?
2 Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaren?
3 Is door de vereniging van eigenaren een bestuur(der) benoemd?
4 Wordt periodiek onderhoud gepleegd aan gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken?
5 Is het eigen vermogen positief?
6 Houdt de VVE een reservefonds in stand ter beschikking van andere dan gewone jaarlijkse kosten?
7 Is de VVE ingeschreven in de Kamer van Koophandel? (wettelijk verplicht sinds 2010)
8 Is een verzekerde of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie?
9 Is tegen één van de bestuurders/directeuren ooit enige aanspraak tot schadevergoeding ingesteld in hun hoedanigheid van bestuurder/directeur?
10 Is één van de bestuurders/directeuren op de hoogte van enige gerechtelijke stappen,fouten, vergissingen, nalatigheden of dergelijke, die zouden kunnen leiden tot een aanspraak onder deze verzekering?
11 Is de rechtspersoon, een bestuurder/directeur momenteel betrokken in een lopende procedure of verwacht men op korte termijn daarin betrokken te raken?
12 Beschikt verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering nog over informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van één van de voorgaande vragen is verstrekt?
13 Welk verzekerd bedrag wenst u voor deze verzekering?
NB Bovenstaande premieindicaties zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting.
Naam VVE *
rekeningnummer
KvK nummer
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Plaats *
E-mail *
Gegevens aanvrager
Naam *
Functie/ titel *
Telefoon *
E-mail adres *
Slotverklaring U gaat akkoord op onderstaande verklaringen. Alleen dan kunt u de verzekering aanvragen. -Deze verzekering wordt aangevraagd namens de statutair vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en). -Verzekeringnemer gaat akkoord met het afsluiten van de verzekering onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar.