Digitale premie indicatie Maatwerk BCA

Indien u niet in aanmerking komt voor de Basis BCA verzekering kunt u gebruik maken van het Maatwerk product. Met dit formulier vraagt u een premie indicatie Maatwerk BCA bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan namens de Besloten Vennootschap.

Dit volledig ingevulde digitaal vragenformulier zal na ontvangst worden beoordeeld door een acceptant waarna u een premie indicatie ontvangt. U moet rekening houden met ongeveer 10 werkdagen.


Gegevens kandidaat-verzekerde

Naam van het bedrijf
 
Straat
 
Huisnummer
 
Postcode
 
Plaats
 
Plaats van de statutaire zetel
 
Wanneer is de onderneming feitelijk begonnen?
 
Bedrijfsactiviteiten
 
Gegevens contactpersoon

Naam
 
   mevrouw
 
   de heer
 
Functie/ titel
 
Telefoonnummer
 
E-mail adres
 
Geconsolideerde cijfers over het afgelopen boekjaar

Balanstotaal
 
Eigen vermogen
 
Netto jaaromzet
 
Bedrijfsresultaat
 
Winst na belasting
 
Informatievragen

Structuur van de onderneming/groep
 
Aantal werknemers
 
Opgave van alle aandeelhouders en/of certificaathouders met vermelding van het percentage waarmee in het aandelenkapitaal wordt deelgenomen.
 
Is in het verleden rechtstreeks of indirect via het bedrijf tegen één of meer bestuurders of commissarissen enige claim tot schadevergoeding ingesteld, betrekking hebbend op hun hoedanigheid van bestuurder of commissaris?

   Ja
 
   Nee
 
Zo ja, graag bijzonderheden vermelden
 

(C) 2010 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken