Maatwerk BTA polis

De Maatwerk BTA Polis voorziet in de bescherming van privé-vermogens van bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen wanneer zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.


De doelgroep voor de Maatwerk BTA-polis bestaat uit verenigingen en stichtingen welke niet in aanmerking komen voor de BASIS BTA-polis. Hierbij kunt u denken aan organisaties die actief zijn in de sectoren zorg, onderwijs, maatschappelijk werk, musea, sport & recreatie, kinderopvang, fondsenwerving, theater, branche-/belangenbehartiging en woningbouwen. Ook evenementen behoren tot de mogelijkheden.


Premie Maatwerk BTA polis

Indicatieve premies
Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld en indien een offerte wordt afgegeven, gaat het dan ook altijd om maatwerk. De premie voor de Maatwerk BTA-polis is afhankelijk van het betreffende risico en de hoogte van het verzekerde bedrag.

Premiebepalende factoren zijn o.a.:
• Financiële situatie (balanstotaal, eigen vermogen, resultaat, omzet)
• Aard van de activiteiten/branche
• Fusie/overname
• Eventuele deelnemingen die worden meeverzekerd

Om u enig idee van de premie voor een Maatwerk BTA-polis te geven, staan in onderstaande tabel enkele voorbeelden. De genoemde premies zijn geheel indicatief.


Indicatieve premies

vereniging/ stichting verzekerd bedrag premie per jaar
kleine organisatie (1) € 500.000 € 600 - € 900
middeldgrote organisatie (2) € 1.250.000 € 1.250 - € 2.250
grote organisatie (3) € 2.500.000 € 2.500 - € 3.750

(1) sportvereniging; kinderopvang; belangenvereniging
(2) maatschappelijk werk; scholengemeenschap; museum
(3) ziekenhuis; wooncorporatie; hogeschoolDekking van de Maatwerk BTA-polis

De dekking van de verzekering bestaat uit:

1. Het bedrag van de schadevergoeding (inclusief schikking) die verzekerde moet betalen.


2. De kosten van verweer tegen een aanspraak en advieskosten.
Ook zijn de meestal hoge kosten van verweer en advies gedekt, waarbij het niet van belang is of de aanspraak terecht is of niet. Deze risico’s zijn niet gedekt op andere verzekeringen, zoals de normale aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandsverzekering.


U kunt de polisvoorwaarden voor de Maatwerk BTA-polis hier downloaden.


Als u voor uw eigen organisatie een premievoorstel wilt ontvangen kunt u hiervoor een verzoek tot premieindicatie indienen.


(C) 2010 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken