Wie zijn wij

Aansprakelijkheid-bestuur.nl is onderdeel van EFA. EFA is een onafhankelijke organisatie welke adviseert op een professionele wijze op het gebied van pensioenen, verzekeringen en hypotheken voor zowel de werkgever als de particulier.


Informatie over onze dienstverlening
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Wij streven ernaar zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor onze cliënten. Ons kantoor is op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur bereikbaar.

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
· AFM
· SKV
· Stichting Erkend Hypotheekadviseurs

Registratie AFM
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12005054. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben beschikken wij over een klachtenprocedure. Deze kunt u opvragen bij ons kantoor. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KIFID is 300.002441.

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 39079222.

Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
· Consumptief krediet
· Hypothecair krediet
· Elektronisch geld
· Spaarrekeningen
· Betaalrekeningen
· Levensverzekeringen
· Schadeverzekeringen

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Ondernemersvrij
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een groot aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Bovendien werken wij werken met vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een analyse te maken van nagenoeg de gehele markt.


Voor de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering maken wij gebruik van producten van de HDI Gerling verzekeringen, voorheen Nassau verzekeringen. HDI Gerling verzekeringen is een onafhankelijke internationale verzekeraar gespecialiseerd in bedrijfsmatige schadeverzekeringen. HDI Gerling levert maatwerkoplossingen voor met name de vrijeberoepsbeoefenaren.Toonaangevend is HDI Gerling onder andere in beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid, juweliersverzekeringen, technische verzekeringen, product recall en kidnap & ransom.


(C) 2010 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken