Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

U bevindt zich hier: 

>> Verzekerings oplossingen  >> Basis BCA-polis 

  |  

Execution only

  |  

Sitemap

  |  

Disclaimer

  |  

Contact

  |

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV

 

De Basis BCA-Polis is ontwikkeld voor BV's met een geconsolideerde omzet tot EUR 25.000.000,-

Speciaal voor kleinere en middelgrote besloten vennootschappen is de Basis BCA-Polis ontwikkeld. Bij deze doelgroep leeft de sterke behoefte goed verzekerd te zijn voor het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico. Maar wel tegen een premie die past bij hun budget!

De Basis BCA-Polis dekt de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten begaan in de hoedanigheid van bestuurder of commissaris. Dit is een volwaardige bestuurdersaansprakelijkheidverzekering tegen een scherpe premie. Bovendien is het online aanvraag- en acceptatietraject eenvoudig.

De Basis BCA-Polis is niet bedoeld voor BV's:

 

  • die korter dan twee jaar bestaan
  • met een solvabiliteit van minder dan 5%
  • met twee maal een verlies de afgelopen twee jaar
  • actief als financiële instelling (een beheerder, een beleggingsinstelling, een beleggingsonderneming, een bewaarder,
  • actief in de projectontwikkeling
  • met deelnemingen en/of activiteiten in de VS en/of Canada
  • actief in high-tech of bio-tech

 

Komt u niet in aanmerking voor de Basis BCA-Polis? Kijk dan naar de mogelijkheden voor onze maatwerk Maatwerk BCA-Polis.

Premie Basis BCA-polis

Verzekerd bedrag  Premie per jaar 
100.000EUR   350 EUR 
250.000EUR   465 EUR  
500.000 EUR   575 EUR  
1.000.000 EUR   785 EUR  
2.000.000 EUR   1.100 EUR  
2.500.000 EUR   1.200 EUR  

 

Opgave van premie is exclusief eenmalige poliskosten (€ 9,75) en assurantiebelasting 21%. Met de aangegeven premie is het gehele bestuur verzekerd.

Dekking van de Basis BCA-polis

1. Het bedrag van de schadevergoeding (inclusief schikking) die verzekerde moet betalen.
U bent verzekerd voor de aanspraken op uw privé-vermogen als gevolg van het daadwerkelijk of vermeend handelen (waaronder plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring) in uw hoedanigheid als bestuurder van de organisatie.

2. De kosten van verweer tegen een aanspraak en advieskosten.
Ook zijn de meestal hoge kosten van verweer en advies gedekt, waarbij het niet van belang is of de aanspraak terecht is of niet. Deze risico’s zijn niet gedekt op andere verzekeringen, zoals de normale aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandsverzekering.

U kunt de polisvoorwaarden van de Basis BCA-polis hier downloaden. [65 KB]

 

De Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering Basis BCA nu aanvragen.
Naast een lage premie kent de Basis BCA-Polis een sterk vereenvoudigd online aanvraagproces. Na acceptatie krijgt u de polis binnen enkele werkdagen toegestuurd.