Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

U bevindt zich hier: 

>> Verzekerings oplossingen  >> Bestuurders aansprakelijkheid VVE 

  |  

Execution only

  |  

Sitemap

  |  

Disclaimer

  |  

Contact

  |

Bestuurders aansprakelijkheid VVE

 

Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Door de toegenomen claimbewustheid en veranderende wet- en regelgeving, lopen ook bestuurders van VVE's een steeds groter risico om door derden, de VVE of leden van de VVE aansprakelijk gesteld te worden. De VVE-Polis voorziet in bescherming van privé-vermogens wanneer verzekerden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Door het niet behoorlijk vervullen van hun taken, kunnen bestuurders en toezichthouders worden aangesproken. Fouten kunnen dus ernstige financiële gevolgen hebben voor hun privé-vermogen. Hierbij speelt het geen rol of het een betaalde functie betreft. Ook vrijwilligerswerk kan u dus duur komen te staan.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als u bestuurder wordt bij een VVE, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. Toch kan het voorkomen dat u, als bestuurder, persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Bij een aansprakelijkstelling is het niet relevant of u voor uw functie wordt betaald.

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf óf uw medebestuurders.

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

Voor wie is de VVe polis bedoelt

Het voltallige bestuur van de VVE wordt verzekerd. U bent immers collectief verantwoordelijk. Ook de externe bestuurder en de voorzitter van de vergadering van de VVE die bij de VVE daden van bestuur verricht zijn meeverzekerd onder de polis.

De BTA VVE-Polis is niet bedoeld voor:

 

  • VVE's met een negatief eigen vermogen
  • 'Slapende' VVE's (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VVE vergaderingen)
  • VVE's zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VVE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten)

Premie VVe polis

Verzekerd bedrag   Premie per jaar 
100.000 EUR  180 EUR  
250.000 EUR   250 EUR  
500.000 EUR   325 EUR  
1.000.000 EUR   450 EUR 

 

Opgave van premie is exclusief eenmalige poliskosten (€ 3,75) en assurantiebelasting 9,7%. Met de aangegeven premie is het gehele bestuur verzekerd.

De dekking VVe polis

De dekking van de verzekering bestaat uit:

1. Het bedrag van de schadevergoeding (inclusief schikking) die verzekerde moet betalen.

2. De kosten van verweer tegen een aanspraak en advieskosten.
Ook zijn de meestal hoge kosten van verweer en advies gedekt, waarbij het niet van belang is of de aanspraak terecht is of niet. Deze risico’s zijn niet gedekt op andere verzekeringen, zoals de normale aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandsverzekering.

 

Welk verzekerd bedrag kunt u kiezen?
U kunt verschillende limieten verzekeren. Welke limiet voor u de juiste is, is moeilijk te zeggen. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. Als leidraad kunnen we aangeven dat we geen verzekerd bedrag aanbieden dat hoger is dan het balanstotaal. Is het balanstotaal echter lager dan € 100.000, dan wordt gekozen voor een verzekerd bedrag van € 100.000.

U kunt de polisvoorwaarden van de VVe polis hier downloaden. [61 KB]

 

De Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering BTA VVe-Polis nu aanvragen.
Naast een lage premie kent de BTA VVe-Polis een sterk vereenvoudigd online aanvraagproces. Na acceptatie krijgt u de polis binnen enkele werkdagen toegestuurd.