Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

U bevindt zich hier: 

>> Verzekerings oplossingen  >> Basis BTA-polis 

  |  

Execution only

  |  

Sitemap

  |  

Disclaimer

  |  

Contact

  |

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Basis BTA

 

Speciaal voor kleine en middelgrote verenigingen en stichtingen is de Basis BTA-polis ontwikkeld.

Dit is een volwaardige bestuurders aansprakelijkheidverzekering tegen een scherpe premie. Naast een lage premie kent de Basis BTA-polis een sterk vereenvoudigd aanvraagproces. Het aanvraagformulier is beknopt en er is geen offertetraject. Bovendien is het online aanvraag- en acceptatietraject eenvoudig.

Door het niet behoorlijk vervullen van hun taken, kunnen bestuurders en toezichthouders worden aangesproken. Fouten kunnen dus ernstige financiële gevolgen hebben voor hun privé-vermogen. Hierbij speelt het geen rol of het een betaalde functie betreft. Ook vrijwilligerswerk kan u dus duur komen te staan.

De Basis BTA-polis is bestemt voor verenigingen en stichtingen met een balanstotaal van minder dan EUR 2.500.000.-

 

De Basis BTA-polis is niet bedoeld voor:

 

  • verenigingen en stichtingen die korter dan 1 jaar bestaan
  • verenigingen en stichtingen met een negatief eigen vermogen
  • verenigingen en stichting met 2 maal verlies de afgelopen 2 jaar
  • vennootschapsbelastingplichtige verenigingen en stichtingen
  • financiële instellingen en pensioenfondsen
  • steunfondsen, stichting administratiekantoren en stichtingen Preferente Aandelen
  • voetbalverenigingen
  • informele verenigingen (= geen statuten in notariële akte opgemaakt)
  • vereniging van eigenaren (VVE) Hiervoor is de VVe polis.

 

Valt u niet binnen de doelgroep van de Basis BTA polis? Kijk dan naar de mogelijkheden voor de Maatwerk BTA-polis.

PREMIE BASIS BTA Polis

Verzekerd bedrag   Premie per jaar 
100.000 EUR  225 EUR 
250.000 EUR   300 EUR  
500.000 EUR   400 EUR  
1.000.000 EUR   540 EUR  
2.000.000 EUR   730 EUR  
2.500.000 EUR   795 EUR  

 

Opgave van premie is exclusief eenmalige poliskosten (€ 9,75) en assurantiebelasting 21%. Met de aangegeven premie is het gehele bestuur verzekerd.

 

Welk verzekerd bedrag kunt u kiezen?
U kunt uit verschillende limieten verzekeren. Welke limiet voor u de juiste is, is moeilijk te zeggen. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. Als leidraad kunnen we aangeven dat er geen verzekerd bedrag zal worden aangeboden dat hoger is dan het balanstotaal. Is het balanstotaal echter lager dan € 100.000, dan wordt gekozen voor een verzekerd bedrag van € 100.000.

Dekking van de Basis BTA-polis

De dekking van de bestuurders aansprakelijkheidverzekering bestaat uit:

1. Het bedrag van de schadevergoeding (inclusief schikking) die verzekerde moet betalen.
U bent verzekerd voor de aanspraken op uw privé-vermogen als gevolg van het daadwerkelijk of vermeend handelen (waaronder plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring) in uw hoedanigheid als bestuurder van de organisatie.

2. De kosten van verweer tegen een aanspraak en advieskosten.
Ook zijn de meestal hoge kosten van verweer en advies gedekt, waarbij het niet van belang is of de aanspraak terecht is of niet. Deze risico’s zijn niet gedekt op andere verzekeringen, zoals de normale aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandsverzekering.

U kunt de polisvoorwaarden van de Basis BTA-polis hier downloaden. [61 KB]

 

De Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering Basis BTA nu aanvragen.
Naast een lage premie kent de Basis BTA-Polis een sterk vereenvoudigd online aanvraagproces. Na acceptatie krijgt u de polis binnen enkele werkdagen toegestuurd.