Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

U bevindt zich hier: 

>> Verzekerings oplossingen  >> Maatwerk BCA polis 

  |  

Execution only

  |  

Sitemap

  |  

Disclaimer

  |  

Contact

  |

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Maatwerk

 

De Maatwerk BCA Polis voorziet in de bescherming van privé-vermogens van bestuurders en commissarissen van N.V.’s en B.V.’s wanneer zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

De doelgroep voor de Maatwerk BCA-polis bestaat uit verenigingen en stichtingen welke niet in aanmerking komen voor de Basis BCA-polis. Hierbij kunt u denken aan bedrijven die actief zijn in allerlei branches, zoals handel, industrie, transport, bouw en dienstverlening.

De Maatwerk BCA-polis heeft geen mogelijkheden voor:
• Bedrijven met een negatief eigen vermogen (c.q. slechte financiële positie)
• Personenvennootschappen (v.o.f., c.v., maatschap)

Beperkte mogelijkheden zijn er voor:
• Bedrijven die actief zijn in branches als internet, telecom, bio-industrie, high-tech, software
• Bedrijven die (grotendeels) actief zijn in de VS/Canada
• Nieuw opgerichte bedrijven (waarbij de rechtspersoon korter dan 1 jaar bestaat)

Door fouten wegens onbehoorlijk bestuur kunnen bestuurders en commissarissen schade toebrengen aan derden. Zij kunnen daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Door hun eigen onderneming, aandeelhouders, werknemers, derden of een curator. Dit kan ernstige financiële gevolgen hebben voor hun privé-vermogen èn dat van hun medebestuurders!

Premie Maatwerk BCA polis

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld en indien een offerte wordt afgegeven, gaat het dan ook altijd om maatwerk. De premie voor de Maatwerk BCA-polis is afhankelijk van het betreffende risico en de hoogte van het verzekerde bedrag.
Premiebepalende factoren zijn o.a.:
• Financiële situatie (balanstotaal, eigen vermogen, resultaat, omzet)
• Aard van de activiteiten/branche
• Fusie/overname
• Aantal deelnemingen

Om u enig idee van de premie voor de Maatwerk BCA-polis te geven, staan in onderstaande tabel enkele voorbeelden. De genoemde premies zijn geheel indicatief.

Indicatieve premies

Bedrijf   Verzekerd bedrag  Premie per jaar  
Klein bedrijf met € 10 mio omzet  € 500.000   € 1.250 - € 2.500 
Middelgroot bedrijf met € 150 mio omzet   € 1.250.000   € 2.000 - € 5.000 
Middelgroot bedrijf met € 150 mio omzet   € 2.500.000   € 2.600 - € 6.500  

 

Als u voor uw eigen organisatie een premievoorstel wilt ontvangen kunt u hiervoor een verzoek tot premie-indicatie indienen.

De dekking Maatwerk BCA

De toenemende claimcultuur in Nederland zorgt ervoor dat de drempel om iemand aansprakelijk te stellen steeds lager komt te liggen. Met alle risico's en kosten van dien. Zelfs indien u geen enkele blaam treft en derden u aanspreken in uw privé-vermogen op basis van een vermeende fout, dan bent u verzekerd tegen de juridische kosten. Hieronder vallen de redelijke en noodzakelijke honoraria, kosten en uitgaven in verband met een tegen een verzekerde ingestelde claim. Dit is wel zo'n zeker gevoel!

1. Het bedrag van de schadevergoeding (inclusief schikking) die verzekerde moet betalen.

U bent verzekerd voor de aanspraken op uw privé-vermogen als gevolg van het daadwerkelijk of vermeend handelen (waaronder plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring) in uw hoedanigheid als bestuurder van de organisatie.

2. De kosten van verweer tegen een aanspraak en advieskosten.
Ook zijn de meestal hoge kosten van verweer en advies gedekt, waarbij het niet van belang is of de aanspraak terecht is of niet. Deze risico’s zijn niet gedekt op andere verzekeringen, zoals de normale aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandsverzekering.


U kunt de polisvoorwaarden van de Maatwerk BCA-polis hier downloaden. [76 KB]

 

Als u voor uw eigen organisatie een premievoorstel wilt ontvangen kunt u hiervoor een verzoek tot premieindicatie indienen.